Sva izdanja

AKCIJA

MARIJANSKA SVETIŠTA U HRVATA

Mnogi bi se mogli zapitati: „Zbog čega vodič kroz hrvatska marijanska svetišta i komu je namijenjen?“ Međutim nema nikakve dvojbe […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

USTAŠKA VOJNICA

Moram napomenuti da radovi poput ovog ne predstavljaju „revizionizam“, u smislu optužbi s kakvima su se autori susretali nakon izlaska […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

SLUČAJ RANKOVIĆ: IZ ARHIVA KOS-a

Pitanje Brijunskog plenuma 1966. godine, pitanje političke sudbine Aleksandra Rankovića, nekih njegovih suradnika i uopće osuda na račun Uprave državne […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

MAČEKOVA VOJSKA

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavija u čitavom se svom trajanju od osnivanja 1918. do sloma 1941. godine nalazila u političkim […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

ANDRIJICA ŠIMIĆ

Roman je inspiriran stvarnim događajima iz života legendarnog narodnog junaka i hajdučkog harambaše Andrije »Andrijice« Šimića (1833– 1905) koji je […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

ZENTROPA

Knjiga koju nudimo našim čitateljima neće nikoga razočarati. Roman započinje u vrijeme NDH i to je s obzirom na današnje […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

POLITIČKA RETORIKA U HRVATSKOJ

Studija o hrvatskoj političkoj retorici je studija o tome kako nacionalna politička elita oblikuje svoju retoriku; ona je oblikuje tako […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

BROZ PROTIV TITA

Broz protiv Tita – Kako je doista počeo raspad Jugoslavije U životu Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika bivše Jugoslavije, praktički […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

SLOM CRVENE ORJUNE

Slom crvene Orjune Krleža, Tito, Tuđman Nova knjiga poznatog autora i publicista Ivana Bekavca. Ovo je knjiga njegovih polemičkih zapisa, o […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

RUSI I UKRAJINCI OS NDH 1941. – 1945.

Rusi i Ukrajinci u oružanim snagama Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945. godine Glavna svrha ove monografije jest cjelokupna i […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

CIVILNO-VOJNI ODNOSI I TRANZICIJA

U ovoj knjizi istražujem latinskoameričku postmilitarističku te europsku postkomunističku tranziciju u kompleksu koji obuhvaća civilno-vojne odnose. U ovo sam krenuo […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči

AKCIJA

DOM ANĐELOV – LA CASSA DELL’ANGELO

Ključni lik romana će reći: „Ono je bilo vrijeme koje nam je dano“. Vrijeme rata, socijalnih promjena, bijede, ljubavi, smrti […]

Cijena: 23.92 kn

Naruči