CIVILNO-VOJNI ODNOSI I TRANZICIJA

AKCIJA

Cijena: 19.90 €

Akcijska cijena: 13.26 €

Autor: Stjepan Domjančić

Broj stranica: 196

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 16,5 x 24 cm

Godina izdanja: 2015..

O knjizi

U ovoj knjizi istražujem latinskoameričku postmilitarističku te europsku postkomunističku tranziciju u kompleksu koji obuhvaća civilno-vojne odnose. U ovo sam krenuo s namjerom da izvršim komparativnu analizu državno-pravnog, društvenog i političkog položaja vojnih organizacija u te dvije regije, ostvarivanja nadzora nad njima te osnovnih značajki civilno-vojnih odnosa. Kroz takvu analizu želio sam doći do odgovora na pitanja o utjecaju novih sigurnosnih izazova na društveni i politički položaj, te na funkcionalne zadaće suvremenih oružanih snaga; prilagođavanje oružanih snaga novim “netradicionalnim zadaćama”; provođenje nadzora u novom društvenom, političkom i sigurnosnom okruženju. Sve to trebalo bi dovesti do relevantne slike o poziciji pojedinih oružanih snaga u društvenom i političkom okruženju, te o ulozi u tranzicijskom razdoblju.

Ovdje istražujem jedan izuzetno važan segment političkog sustava: segment koji sadrži vojno-političke odnose. Važan zato jer se nijedan politički sustav ne može razumjeti ako se ne razumiju njegovi elementi, ali i zato jer je sila (a vojska je institucija sile, par excellence) u samoj biti države. Ni jedna se država, doduše, ne može održavati samo silom, ali isto tako, ni jedna država ne može iz sebe isključiti silu.

Komparacijom pojedinih zemalja unutar regije i između regija dolazim do pokazatelja o sličnostima i razlikama između dva tipa tranzicije. Jednim dijelom, ovdje analiziram pojedine elemente ove teme u hrvatskim uvjetima. Ratni sukobi u post-jugoslavenskom prostoru nisu posebno tretirani u ovom radu, ali su dijelom analizirani u kontekstu dominantne teme – tranzicije.

SADRŽAJ

 

UVOD

1. CIVILNO–VOJNI ODNOSI I TRANZICIJA: PREGLED TEMELJNIH POJMOVA I

DOMINANTNIH PRAVACA

1.1. Vojska kao organizacija i civilno–vojni odnosi

1.1.1. Osobine vojne organizacije

1.1.2. Modeli nadzora nad vojskom

1.1.3. Vojska i demokracija

1.1.4. Vojska i politički intervencionizam

1.1.5. Teorije civilno – vojnih odnosa

1.2. Tranzicija

1.2.1. Tranzicija i društvene promjene: neki pristupi i ograničenja

1.2.2. Civilno–vojni odnosi u teorijama tranzicije

1.2.3. Tranzicija i demokratizacija

1.3. Zaključak

2. LATINSKO–AMERIČKA TRANZICIJA

2.1. Povijesni izvori

2.1.1. Povijesno nasljeđe i izvori krize

2.1.2. Latinsko–američki militarizam

2.1.2.1. Uzroci dominacije vojske u Latinskoj Americi

2.2. Tehnike političkog angažiranja vojske

2.2.1. Novi vojni profesionalizam vs. caudillizam

2.2.2. Tehnike političkog angažiranja vojske i karakteristike vojnih režima

2.2.2.1. Brazil: dva vojna desetljeća

2.2.2.2. Redemokratizacija u Brazilu

2.3. Postmilitaristička tranzicija i civilno–vojni odnosi

2.3.1. Tranzicijski kontekst

2.3.2. Argentinski slučaj

2.3.3. Upravljanje vojskom: latinsko–američki način

2.3.3.1. Civilna ekspertiza i vojna autonomija

2.4. Zaključak

3. ISTOČNOEUROPSKA TRANZICIJA

3.1. Komunistički sustavi i uloga vojske

3.2. Oružane snage komunističkih zemalja i pad komunizma u Europi

3.2.1. Vojska i etnicitet: Sovjetski Savez i Jugoslavija

3.2.2. Vojska i pad komunizma u Srednjoj Europi

3.2.3. Vojska i pad komunizma: slučaj Rumunjske

3.3. Postkomunistička tranzicija i civilno–vojni odnosi

3.3.1. Pokretači obrambenih reformi

3.3.2. Promjena društvenih uloga postkomunističkih vojski

3.3.3. Čimbenici promjena civilno–vojnih odnosa u tranzicijskom kontekstu

3.3.4. Zamke obrambenih reformi

3.3.5. Civilno–vojni odnosi i tranzicijski izazovi: sinteza

3.3.5.1. Civilni izazovi

3.3.5.2. Vojni izazovi

3.4. Zaključak

4. OBILJEŽJA CIVILNO–VOJNIH ODNOSA U POSTMODERNOM DOBU

4.1. Transformacija civilno–vojnih odnosa u post–hladnoratovskom dobu

4.1.1. Civilno–vojni odnosi u posthladnoratovskom dobu: konsolidirane i tranzicijske države

4.2. Posthladnoratovske vojske i postmoderna društva

4.2.1. Vojska i nacionalna država: novi odnosi

4.2.2. Vojska i društva bez rata

4.2.3. Model postmodernih oružanih snaga

4.3. Vojska u novoj sigurnosnoj realnosti

4.3.1. Transformacija vojske i mir

4.3.2. Misija vojske: povijesna perspektiva i novi izazovi

4.3.3. Potraga za identitetom u posthladnoratovskom okružju

4.4. Privatizacija sigurnosno–obrambenog sektora

4.5. Zaključak

5. CIVILNO–VOJNI ODNOSI U HRVATSKOJ:

POGLED NA STUPANJ DEMOKRATSKE KONSOLIDACIJE

5.1. Civilno–vojni odnosi i tranzicija: osvrt na hrvatske paradokse

5.2. Civilno–vojni odnosi i tranzicija: faza politizacije

ZAKLJUČAK

IZVORI

CIVIL-MILITARY RELATIONS AND TRANSITION

BILJEŠKA O AUTORU