MEDIJSKO RATOVANJE I FAŠIZACIJA DEMOKRACIJE

AKCIJA

Cijena: 17.24 €

Akcijska cijena: 13.79 €

Autor: Mirko Štifanić

Broj stranica: 292

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 17.6 x 25 cm

Godina izdanja: 2018.

O knjizi

…Taj se hibridni rat događa isključivo za korist partikularnih političkih interesa zamotanih u „brigu za zavičaj“ i „brigu za domovinu“, čime se osim vlastite devalvacije i prostitucije, novinarska struka, prema autorovu mišljenju upušta u „fašizaciju medija“. To sve, nastavlja autor, potencijalno utječe na fašizaciju društva na lokalnoj i nacionalnoj razini, dok je ukupan finalni rezultat najgori zamisliv scenarij, a to je „uspon – novog fašizma.“ …Na tragu razotkrivanja bolne istine našeg doba da ništa ne može toliko naštetiti izvornim vrijednostima slobode mišljenja, ljudskih i građanskih prava, vjerskih i medijskih sloboda, nezavisnosti pravosuđa, autonomije sveučilišta, koliko njihova ideologizacija,
te specijalnim interesima usmjerena politička manipulacija „u zavičaju“ i „u domovini“, ogleda se i najveći doprinos ove knjige.

Prof. dr. sc. Renato Matić

…Taj novi fašizam, po Štifaniću može spriječiti jedino novi tip demokracije, izravna participativna demokracija. U takvoj demokraciji neće biti mjesta za onu političku stranku koja misli o svemu i za sve, što nije daleko od one fašističke „Duce pensa per tutti“… Političarima na lokalnoj razini, a situacija nije drukčija ni na nacionalnoj, odgovara da se narod zabavlja i grize oko ideoloških podjela, jer nemaju niti snage, niti znanja, a niti volje da se suoče s bitnim problemima društva: demografskom obnovom, kurikularnom
reformom, iseljavanjem, problemom poljoprivrede, nezaposlenosti, a iznad svega korupcijom… A tamo gdje nemaju materijalnog interesa, ili gdje se neće pojaviti u medijima ili uhljebiti nekog od svojih „jataka“ političari neće ni prstom maknuti. Da je tome tako
Štifanić pokazuje detaljnom analizom prilika u Istri i gradu Rijeci.

Prof. dr. sc. Stipan Trogrlić

Znanstvena metodologija i znanstveni sadržaj profesoru Štifaniću ne služe da bi se razračunavao s političkim neistomišljenicima, jer bi tada i on preuzeo pogubno ruho hibridnog djelovanja; znanstvenost mu služi u dekodiranju malicioznog pseudopolitičkog realiteta kako bi ga se dokinulo i kako bi se, razumijevajući dinamizam zavičajizma,
nacionalizma i pervertiranja demokracije uspostavio, u odnosu na ovaj pseudodemokratski model, istinski model nove demokracije, a to je demokracija u kojoj su građani trajna sadašnjost demokracije na lokalnoj i nacionalnoj ili državnoj razini, a hibridari trajna i neslavna prošlost, zastoj u društveno-političkom životu.

Doc. dr. sc. Marko Vučetić

Knjiga Mirka Štifanića rijetka je pojava u kojoj sveučilišni profesor na slobodouman i kritički način progovara o realnosti funkcioniranja korumpiranog sistema, premreženog različitim interesima koji su samo poluge za realizaciju i akumulaciju moći struktura koje vladaju državom već više od dvadeset godina. Političke stranke kao „pseudodemokratske sekte“ ne daju prostor kvalitetnim i moralnim ljudima koje treba privlačiti u politiku, nego jedino svojim  poslušnicima koji često ne odlučuju samostalno i suvereno nego podčinjeno spram onih koji imaju vlast u stranci i tom privilegijom raspodjeljuju korist drugim dionicima političkog procesa samo ako su lojalni istoj toj grupaciji, neovisno o državno-nacionalnom interesu.

Marin Škibola, mag. oec.,
nezavisni saborski zastupnik