PAGANIZAM - KOMPLET

Cijena: 49.90 €

Autor: lolar

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Godina izdanja: 2023..

O knjizi

PAGANIZAM U TEORIJI I PRAKSI
KOMPLET OD TRI KNJIGE:

PRVA KNJIGA – Paganizam u teoriji i praksi – Doktrina paganizma

Prva knjiga odgovara nam na pitanje tko su zapravo pagani i u što vjeruju? Prvi puta
na jednom mjestu izneseni su svi paganski panteoni. Popisi drevnih božanstva i
njihovih atributa otkrivaju nam čitavo bogatstvo ljudskog vjerovanja od
mezopotamskih i egipatskih bogova, preko vedskih, grčkih, rimskih i slavenskih
božanstava do, prvi put predstavljenog, vještičjeg panteona.
Ova knjiga čitatelju otkriva što je zapravo paganizam. Vraćajući se tisućama godina u
povijest, autor nam vrlo zorno predočava početke paganskih vjerovanja čiji korijeni
sežu još u kameno doba. Paganizam se predstavlja kao osnovna vjera naših davnih
predaka iz koje su se kasnije, razvojem ljudske svijesti i spoznaje, razvijala su se sve
kompleksnija vjerovanja koja su prerastala u prave religije. Na stranicama prve knjige
čitatelj će naći prikaze svih starih panteona, od mezopotamskog, egipatskog, grčkog i
brojnih drugih pa sve do vještičjeg panteona o kojem se do sada jako malo znalo, ili
gotovo ništa. Ovdje su objašnjene osnovne postavke paganizma, kao i suodnos
paganizma i velikih svjetskih religija.

———-
DRUGA KNJIGA – Paganizam u teoriji i praksi – Magija i vještičarstvo

Tajni svijet vila, magije i vještičarstva podrobno je opisan u drugoj knjizi. Jedna od
specifičnosti paganizma je ta što u paganizmu ne postoji obveza štovanja božanstva.
Ali zato pagani nikada ne mogu dovoljno naglasiti važnost slavljenja prirode, jer je
temeljna i najvažnija poruka paganizma  –  usklađivanje čovjeka s prirodom.
Pagnizam ne postavlja čovjeka kao vladara prirode i svijeta, već ga nastoji uklopiti u
prirodu, smatrajući ga njezinim sastavnim dijelom.
Posebno intrigantno poglavlje knjige je ono posvećeno magiji. Pagansko poimanje
magije ne odstupa od teze suvremene znanosti prema kojoj je sveukupna materijalna
i duhovna egzistencija sačinjena od energije. Pojednostavljeno rečeno, sve što
postoji jest energija. Tako cijela priroda i svako biće u svemiru sudjeluju u
neprestanim procesima pretvorbe energije iz jednog oblika u drugi. No, specifičnost
ljudi, kao svjesnih bića, počiva u tome što mogu svojevoljno uzrokovati takvu
pretvorbu koristeći se snagom uma i volje. Takvu sposobnost pagani nazivaju magija.
Nakon objašnjavanja magijskih praksi i divinacijskih metoda knjiga nastavlja s
poglavljem o travarstvu, kao primarnom načinu liječenja. Mnoge biljke, čija ljekovita
svojstva znanstvenici tek danas otkrivaju, vješticama su bile poznate još u srednjem
vijeku.
Posljednje poglavlje knjige otvara nam dugo skrivana vrata i uvodi u svijet
vještičarstva. Od povijesnog prikaza, preko sterotipa i predrasuda o vješticama do
uvida u specifične vidove vještičarstva i svjetonazore suvremenih vještica.
———-

TREĆA KNJIGA – Paganizam u teoriji i praksi – Obredi i simboli

Ova knjiga uvodi čitatelja u svijet neopaganskih obreda i simbola. Pagani protok
ljudskog života doživljavaju kao mikrokozmičku presliku prirodnog ciklusa, upravo
onako kako su ga doživljavali i naši pradavni preci. Rođenje i smrt predstavljaju dva
glavna „međaša“ ljudskog života, koji u svim religijama i vjerovanjima predstavlja
puno više od pesimistične usporedbe s crticom između dva datuma. Prijelazi iz jedne
faze života u drugu, ali i početak te kraj života obilježeni su „obredima prijelaza“.
Osim obreda prijelaza, knjiga nam detaljno opisuje i paganski kalendar zvan „Kolo
godine“. Ovaj naziv jasno predočuje cikličko poimanje vremena – kraj jednog
razdoblja ujedno predstavlja i početak drugog. Tako doznajemo da „Kolo godine“
predstavlja središnju i najkompleksniju temu paganske duhovne i ritualne prakse.
Autor je kompleksne paganske obrede i njihovu usklađenost s prirodnim procesima
iznio na način blizak svakom čitatelju, stilom koji odiše pitkošću.