USKORO IZLAZI PRVA CJELOVITA SINTEZA O DOMOVINSKOM RATU

Objavljeno: 01/09/2016

 

Djelo predstavlja vojnu povijest Hrvatske i Hrvata u Domovinskom ratu 1990. – 1995. godine. Ono donosi prikaz zbivanja u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine u kojem je djelovalo Hrvatsko vijeće obrane. Sukobi u ostatku Bosne i Hercegovine prikazani su u kratkim crtama kao nužan kontekst za razumijevanje rata na teritoriju između rijeka Drine i Sutle, odnosno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Djelo je pisano kronološki i tematski, s trajnim nastojanjem da se, gdje god je moguće, pomire oba zahtjeva. Kronološki je podijeljeno na temelju zbivanja u Hrvatskoj, i sadrži sedam osnovnih tematskih cjelina. Nastalo je proučavanjem i analizom dokumenata sukobljenih strana, što je omogućilo utemeljenu osnovu za izradu sintetskoga pregleda. Pristup najvećemu dijelu dokumenata omogućen je odlukom Vlade Republike Hrvatske iz ožujka 2001. o pokretanju znanstvenih istraživanja Domovinskoga rata. To je obrazloženo činjenicom da je „temeljna vrijednost” Domovinskog rata  uspostava i obrana „državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske”. Time su stvorene pretpostavke za postojanje Hrvatske  kao države koja prihvaća „demokratske standarde suvremenog zapadnog  svijeta i otvara brojne mogućnosti približavanja tom svijetu”. Zbog značenja Domovinskog rata u stvaranju suvremene hrvatske države, Vlada je ocijenila da je potrebno poduzeti mjere kako bi se „objektivno i nepristrano” provelo njegovo istraživanje, s „posebnim naglaskom na uzroke i tijek”, te na „žrtve stradale u tom ratu”. Zaključeno je da nositelj projekta proučavanja Domovinskog rata bude Hrvatski institut za povijest u Zagrebu. Ubrzo nakon te Vladine odluke, u Hrvatskom institutu za povijest pokrenut je znanstveni projekt „Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.-1995.-1998.“. Nekoliko je godina pristup dokumentarnoj građi o zbivanjima u Domovinskom ratu bio moguć na temelju odobrenja ministara obrane i unutarnjih poslova, dok je kasnije otežan uvođenjem pojmova o klasificiranim i deklasificiranim dokumentima. Iako je značajan dio dokumenata deklasificiran zbog sudskih postupaka na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu jer ne ugrožavaju nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, pristup im u Hrvatskoj nije moguć. Značajan dio dokumenata dostupan je na stranicama ICTY-a, dok je dio prikupljan iz privatnih izvora bez iznošenja mjesta čuvanja, tj. pohrane. Djelo predstavlja prvu cjelovitu sintezu o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj, i kao takvo predstavlja neizmjeran doprinos proučavanju i daljnjem znanstvenom istraživanju najnovije hrvatske povijesti.

Knjiga izlazi u sunakladništvu s Hrvatskim institutom za povijest.


O autoru:

Dr. sc. Davor Marijan (Priluka, 1966.) osnovnu i srednju školu završio u Livnu. U Zagrebu je završio dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu. Na istom je fakultetu 2005. magistrirao s temom „Ustaške vojne postrojbe 1941.-1945“ i 2006. doktorirao s temom „Jugoslavenska narodna armija i raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1987.-1992. godine“. Od 2001. radi u Hrvatskom institutu za povijest na projektu „Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.-1995.-1998.“. Bavi se vojnom poviješću Hrvatske i Jugoslavije u 20. stoljeću. Kao jedan je od vrsnih poznavatelja arhivskih izvora i ponajbolji hrvatski znanstvenik vojne povijesti, autor je 10-tak znanstvenih knjiga i 30-tak znanstvenih članaka na temu Domovinskog rata.

 

Komentari su zatvoreni.