PRIČE IZ DRAGULJ-ZEMLJE (pet knjiga)

O knjizi

Radnja cijeloga niza odvija se na izmišljenom planetu. Na kojemu ima šest velekopana (što je naziv za kontinente), a oko njih je more. Planet je negdje u nekom svemiru i potpuna je preslika Zemlje (i svi njenih fizikalnih zakona, uz naravno magiju). Postoje zvijezde, galaktike, jedno Sunce, jedan Mjesec i sl. Godina također traje 365 dana, ali je kalendar nešto drukčiji. Planet se zove Dragulj-zemlja ili Áren na “starom jeziku”.

 

Glavnina se radnja opisuje iz perspektive stanovnikā najvećega velekopna na jugozapadu svijeta. Kroza središnji se dio kontinenta prostire velika prašuma, na istoku su četiri pokrajine koje su davni doseljenici nastanili još početkom Drugog doba, a na zapadu je osam pokrajina koje su se razvile iz kasnije uljudbe koja datira s početka Trećeg doba (1008. godine). Svi glavni likovi žive u tom zapadnom dijelu velekopna.

 

Najvažniji izmišljeni jezik je tzv. “stari jezik” (ili “jezik bogova / nebesnikā / Dvanaestorga / enara”) kojim govori dvanaest bogova njihova panteona, tj. Dvanaestoro. Bogovi su živjeli s ljudima na zemlji sve do početka Drugog doba (2.355 godina prije početka radnje romana), kada su uzašli na nebo. Njihova su djeca bila prvih 1.200 ljudi koji se zovu još Praroditelji. Oni su od bogova naučili taj drevni jezik, a onda su se počeli raseljavati diljem svijeta pa su tako nastali i drugi jezici.

 

Jezik kojim piše autor (dakle, hrvatski u originalu) naziva se naški jezik (common language), ali pripadnici naroda koji ga govori zovu se Aramonci, pa oni taj svoj jezik nazivaju aramonski. Da bi se postigla prihvatljiva logika, jezik autora i govornika naziva se naški ili aramonski (u naravi je to hrvatski); a stari jezik (koji je u naravi izmišljen) naziva se još i stari aramonski.

 

Postoji i etimologija riječi (svi su jezici pomno konstruirani). Tako na (starom) aramonskom imenica ár znači “dragulj”. (Inače, dragulji ili sjaj-kamečci (kako u tekstu nazivam kristale) imaju važnu ulogu u romanu i javljaju se kao jedan od lajtmotiva). Po kristalima je nazvan i sav svijet, pa je imenica Áren (ime planeta “Dragulj-zemlja”) zapravo izvedenica od “dragulja”. Zato je áren (s malim početnim slovom) i opća imenica koja znači “svijet, zemlja, imanje, dobro”. Osobno ime Áramon zapravo je sraslica imenica áren i hánan “sin”, pa zapravo znači “sin Árena” ili “sin svijeta”. Tako se zvao jedan važan lik iz povijesti, po kojem je nazvano cijelo velekopno, da bi zatim postao i toponim i etnonim (narod Aramonci). Čak se i najsvetiji spisi aramonskog naroda nazivaju jednim imenom Árga što znači “baština” ili “ostavština predaka”

 

Osim Áramona postoje i drugi kontinenti: Erra na jugoistoku, Idrast na sjeveroistoku, Ghon na sjeveru, Ventrax na sjeverozapadu i otočna skupina Mandor na srednjem zapadu. U sredini se nalazi Sveti Otok ili Svetostan koji je posebna priča.

 

Početak radnje romana zbiva se 10. kasnoljetnog dana 2355. godine po Uzlasku bogova (to je 15. kolovoza u stvarnom svijetu). Tada je počelo Četvrto doba. Redni broj godine ne korespondira sa stvarnim svijetom. Po napretku civilizacije i tehnologije, radnja romana odgovara našem ranom srednjem vijeku (uvjetno rečeno).

 

Radnja ponajprije prati društvene i političke događaje među raznim ljudskim kulturama. Glavnina se radnje odigrava na području zapadnog Áramona, pogotovo u nekoliko najvažnijih gradova. No, kasnije će nas priča odvesti i u ostale dijelove svijeta. Aramonci su razjedinjeni u 12 pokrajina koje se razlikuju po nekim kulturnim, duhovnim i političkim osobinama. Ipak, svi govore isti jezik i svjesni su zajedničkoga podrijetla. Po ustroju su sve pokrajine republike. Svakim selom, gradom i pokrajinom vlada Starješinsko vijeće, od najčešće 6 muškaraca i 6 žena koji se biraju na određen mandat na svenarodnim saborima. U glavnim gradovima ili prijestolnicama vlada pokrajinsko Starješinsko vijeće koje ujedno upravlja i gradom. Aramonci imaju bogatu baštinu, privredu, poljoprivredu, obrte, trgovinu, kulturu, pismenost i umjetnost, vojsku, znanost i duhovnost. Vizualno Áramon podsjeća na srednjovjekovnu Europu.

 

U središtu se svijeta nalazi mali Sveti Otok (Svetostan ili Núr Eléin) na kojem se nalazi Šarendvor u kojem su prebivali bogovi do Uzlaska. Od početka Drugog doba u Šarendvoru stoluje Red iluina. Iluini su čarobnjaci koji imaju posebne magijske moći i blagoslove bogova. Oni su jedini ljudi koji mogu voljno odabrati trenutak smrti, pa zato mogu živjeti jako dugo. (Primjerice, Támaril Učitelj Sedmi Od Iluina, kako se zove jedan od likova prvog razreda, na početku priče ima već 2.440 godina.) Iluini su također Aramonci i s njima održavaju najprisnije odnose. Smisao njihova postojanja zapravo je čuvanje Saveza ljudi i bogova. Dok će ljudi slaviti Dvanaestoro i prinositi im darove na obredima, dotle će ih bogovi darivati svim resursima potrebnima za život. Bogovi su se zavjetovali da se neće uplitati u volju ljudi, pa su svoje riječi urezali na zlatno-srebrnu ploču koja se zove Bába-róta ili “Zavjetna ploča”. Iluini čuvaju tu ploču i poučavaju ljude. Za Aramonce je Sveti Otok najveća svetinja i podsjetnik na njihovu slavnu povijest.

 

Sjeverno od Áramona nalazi se skupina stotinu otoka i otočića. Na njima živi drugi narod koji govori posve drukčiji jezik. Oni svoju zemlju zovu Evila (što dolazi od njihove riječi vile “otok”, s nepravilnom množinom eva “otoci”). Aramonci njihovu zemlju zovu Mandor, pripadnici njihova naroda su Mandorci, a jezik im je mandorski. Oduvijek su oni saveznici Aramonaca i iluina, te s njima održavaju dobre odnose. Imaju topliju klimu i egzotičnu floru i faunu. Oni su apsolutna monarhija i strogo matrijarhalno društvo. Vlast ima će kaye, tj. kraljica koju smatraju inkarnacijom Velike Majke. Vizualno, Mandor podsjeća na Indiju.

 

Idrast nije posve poznat. Ondje živi više naroda i plemena, srodnih i nesrodnih. Ipak, spletom okolnosti, najmoćniji je narod Naarg (čija povijest podsjeća na Stari Zavjet). Oni imaju svoj jezik i drukčiju interpretaciju povijesti. Pripadnici su striktno monoteističke religije (koja u ranijim vremenima podsjeća na židovstvo), a od 2070. godine po Uzlasku bogova, svoju su religiju nazvali Put Istine (koja korespondira kršćanstvu). Najveća napetost nastaje u odnosima “paganskih” Aramonaca i “monoteističkih” Idrašćana. Naime, njihovi propovjednici u posljednjih su trista godina preobratili tri i pol aramonske pokrajine, s konačnom namjerom da preobrate čitav svijet na “jedinu pravu vjeru”. Taj se antagonizam ne opisuje “navijački”, na način da se jedni pokažu kao dobro, a drugi kao zlo; nego se pokušava pokazati kako su svi ljudi. Doduše, krajnja poanta jest u tome da paganska duhovnost, utemeljena u povezanosti čovjeka s prirodom, predstavlja bolji duhovni izbor jer je logički dosljedniji; no likovi nisu crno-bijeli nego prilično karakterizirani i nijansirani. Vizualno, Idrast podsjeća na Bliski istok.

Velekopno Erra je potpuna enigma. Njihov narod, zbog razloga koji se otkrivaju u kasnijem tekstu, ne želi apsolutno nikakve odnose sa strancima. Čitavu obalu čuva njihova moćna vojska i ne dopušta pristajanje stranih brodova. Oni ni s kim ne trguju niti imaju kakve odnose. Drugi ih izbjegavaju jer Eranci imaju moćna oružja, tehnološki čak i pomalo futuristička. Imaju svoj jezik, ali o njihovu se ustrojstvu, jeziku i kulturi ništa ne zna. Dakako, u kasnijim će se knjigama i oni uključiti u radnju. U uvodu prve knjige spominju se njihovi rijetki kontakti s Aramoncima, i sudjelovanje u Bitki sa zmajevima u 2. stoljetu.

Ghon i Ventrax su nepristupačna, negostoljubiva i nenaseljena dva velekopna. Ghon je obrastao močvarama i prašumom, a Ventrax je pustinja. Imaju manje važnu, ali ne i manje zanimljivu ulogu koja će se također razotkriti mnogo kasnije.

No, osim ljudi, na svijetu postoje i druga umna bića: četiri dragulja Prvorođenca, potom vile, patuljci, divovi, gorostasi, dupini, zmajevi, leteći, ticalaši i dr. Njihovi se svjetovi preklapaju s ljudskima na razne načine i u raznim dimenzijama. Mnogi od njih imaju i svoje jezike. Postoje i razna druga fantastična bića: grémori, honoci, avani, gadozubi, bauci, golemi, razna nebeska bića i dr., a važnu ulogu imaju i životinje, biljke, pa i gljive.

Priče su naizgled razdvojene, npr.: stanje na bojišnici s divovima, stanje u sjevernim pokrajinama gdje se sukobljavaju starovjerci i novovjerci, razne bitke, političke i dvorske spletke, romantični i strastveni odnosi, razne vrste magijskih djelovanja, pa zatim stanje u Vilin-zemlji i njihovim odnosima s našom dimenzijom, svijet patuljaka koji žive u podzemnim gradovima, pa čak i svijet mora u kojem se opisuju odnosi dupina, kitova, raljaša (što je naziv za morske pse), grdoriba (čudnovatih bića s morskih dubina) itd. Sve su te priče, međutim, povezane, a svakom se rečenicom teksta dolazi do novih spoznaja koje vode ka kulminaciji u kojoj se razotkriva konačna tajna koja stoji iza svih priča.