PAGANIZAM U TEORIJI I PRAKSI 3 - OBREDI I SIMBOLI - Knjiga treća

Cijena: 19.90 €

Autor: Iolar

Broj stranica: 380

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 16 x 24 cm

Godina izdanja: 2014..

O knjizi

Ova knjiga uvodi čitatelja u svijet neopaganskih obreda i simbola. Pagani protok
ljudskog života doživljavaju kao mikrokozmičku presliku prirodnog ciklusa, upravo
onako kako su ga doživljavali i naši pradavni preci. Rođenje i smrt predstavljaju dva
glavna „međaša“ ljudskog života, koji u svim religijama i vjerovanjima predstavlja
puno više od pesimistične usporedbe s crticom između dva datuma. Prijelazi iz jedne
faze života u drugu, ali i početak te kraj života obilježeni su „obredima prijelaza“.
Osim obreda prijelaza, knjiga nam detaljno opisuje i paganski kalendar zvan „Kolo
godine“. Ovaj naziv jasno predočuje cikličko poimanje vremena – kraj jednog
razdoblja ujedno predstavlja i početak drugog. Tako doznajemo da „Kolo godine“
predstavlja središnju i najkompleksniju temu paganske duhovne i ritualne prakse.
Autor je kompleksne paganske obrede i njihovu usklađenost s prirodnim procesima
iznio na način blizak svakom čitatelju, stilom koji odiše pitkošću.