DRŽAVNI TERORIZAM

AKCIJA

Cijena: 26.53 €

Akcijska cijena: 18.57 €

Autor: Danijela Lucić

Broj stranica: 432

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 16 x 24 cm

Godina izdanja: 2019..

O knjizi

Knjiga Danijele Lucić Državni terorizam iznimna je pojava u znanstvenoj produkciji te predstavlja iznimno socijalnoznanstveno djelo u kojemu je obrađena jedna od presudnih tema suvremenoga svijeta: terorizam – državni terorizam.
Knjiga istražuje tematiku terorizma općenito i državnog terorizma partikularno, konstitutivnih elemenata suvremenih sociopolitičkih procesa, presudne subjekte i faktore međunarodnog poretka, međunarodnih odnosa te nacionalne i međunarodne sigurnosti 20. i 21. stoljeća. To je iznimna, najviše razine kvalitete, sveobuhvatna analiza povijesnog i recentnog terorizma i državnog terorizma.
Riječ je o prvoj knjizi koja se objavljuje u Republici Hrvatskoj na ovu temu, a zbog primijenjene kompleksne metodologije spada u red svjetskih dostignuća. Knjiga je značajan doprinos nizu znanstvenih disciplina i poddisciplina, prvenstveno politologiji, sociologiji, komparativnoj politici, međunarodnim odnosima, studijama sigurnosti, studijama terorizma, komparativnim regionalnim studijama, tranzitologiji.

Iz recenzije prof. dr. sc. Mirka Bilandžića

SADRŽAJ

 

Predgovor

O korištenim izvorima

UVOD – O TERORIZMU KAO INSTRUMENTU  DRŽAVNOG DJELOVANJA
TEORIJSKA POLAZIŠTA ZA RAZUMIJEVANJE  DRŽAVNOG TERORIZMA

Država i sigurnosna funkcija DRŽAVE

Max Weber – ključni koncepti za određenje državnog terorizma

Od sigurnosti do države i nacionalne sigurnosti

Thomas Hobbes i sigurnosna funkcija države

Tukidid, Clausewitz i sigurnosna funkcija države

Sila i politička moć u klasičnoj političkoj misli

Novija promišljanja o državi, sili i političkoj moći

Carl Schmitt i „totalni neprijatelj“

Giorgio Agamben i „izvanredno stanje“

Anthony Giddens – nasilje, moć i država u okvirima sociološke teorije

Teorijska potka: država – nositeljica monopola na silu

Suverenost države

Teorija racionalnog izbora i (državni) terorizam

TERORIZAM  I  DRŽAVNI TERORIZAM –  FENOMENOLOŠKA i KONCEPTUALNA ISPREPLETENOST

ISTRAŽIVANJE (DRŽAVNOG) TERORIZMA

Francuska revolucija – početna točka istraživanja terorizma

MNOGO PRISTUPA, JOŠ VIŠE DEFINICIJA

Pregled dosadašnjih istraživanja i radova o državnom terorizmu

TIPOLOGIJA TERORIZMA I DRŽAVNOG TERORIZMA

Kritički pristup terorizmu

IZAZOVI DEFINIRANJA TERORIZMA

Definicijski prijepori: akterski pristup

Traganje za konsenzusnom definicijom

Teror supstancija terorizma, ali ne nužno i terorizam

Metodologija – konstrukcija baze definicija terorizma

Elementi definicije (državnog) terorizma – sadržajna i frekvencijska analiza

Operacionalna definicija terorizma

Operacionalna definicija državnog terorizma

Državno sponzorirani terorizam

Državna sila, nasilje i pravo

Međunarodno-pravni aspekt državnog nasilja

Povelja UN-a i kolektivna sigurnost

Ratno pravo

Pravedni rat i državni terorizam

Razlika državnog terorizma i drugih oblika državnog nasilja

Državni terorizam i (međunarodno) pravo

DRŽAVNI TERORIZAM U STOLJETNOM PREGLEDU

METODOLOŠKI IZAZOVI – IZBOR SLUČAJEVA

Osnovna neovisna varijabla i kriterij selekcije – tip režima

Totalitarni režimi

Autoritarni režimi

Demokratski režim

Metodološka ograničenja – problem tipologije i uzorkovanja

Državni terorizam u totalitarnim državama

Fašistička Italija

Nacistička Njemačka

Boljševička Rusija i Staljinov SSSR

Komunistička Poljska

Kina Mao Zedonga

Sjeverna Koreja

Uganda u vrijeme Idija Amina

Državni terorizam u autoritarnim državama

Srbija – sarajevski atentat 1914. – državno sponzorirani terorizam

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija od sredine 1960-ih

Španjolska Francisca Franca

Argentinska vojna hunta

Libija u vrijeme Gaddafija

Iran šaha Pahlavija i sponzoriranje terorizma 1980-ih

Saudijska Arabija – noviji primjeri državno sponzoriranog terorizma

Državni terorizam u demokratskim državama

Državni terorizam Sjedinjenih Američkih Država

Država Izrael

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

Četvrta i Peta Francuska Republika

Ruska Federacija

Moderna Turska

Makedonija

Osnovna obilježja analiziranih slučajeva

ZAKLJUČNO: stanje i perspektive

Popis literature

Popis kratica

Popis tablica, grafičkih prikaza i slika

INDEKS IMENA

Bilješka o autorici