NOVO – HRVATSKA STRANKA PRAVA OD 1990. DO 2011.

Objavljeno: 29/04/2019

 

 

HSP---3d

Tema knjige je kritička evaluacija pravaške politike u Republici Hrvatskoj kroz studiju slučaja Hrvatske stranka prava koja je predstavljala stožernu pravašku stranku radikalno desne orijentacije u nacionalnome političkom životu i stranačkom sustavu. Djelo će zasigurno biti zanimljivo znanstvenicima iz područja historiografije i politologije. U prvome redu za povjesničare koji se bave hrvatskom političkom povijesti, naročito povijesti pravaštva. Također, djelo je relevantno za politologe koji su usredotočeni i čiji je znanstveni interes hrvatska politička povijest i hrvatska politika sa svojim podpodručjima: povijest političkih stranaka i pokreta, povijest hrvatskih političkih ideja, politike nacionalnog identiteta, izbori i izborno ponašanje i procesi, hrvatska država i društvo, interesi i političke organizacije i stranke, te istraživanje desnog populizma i radikalizma. Djelo je namijenjeno i svim akterima u hrvatskome političkom sustavu. Naslov je adekvatan sadržaju djela. Djelo krasi jasan stil izlaganja, a jezik je razumljiv i prikladan politološkome i povijesnome diskursu. Lako čitljiv stil pisanja i dobra konstruiranost knjige omogućuje čitatelju praćenje događanja s razumijevanjem, što se odnosi i na čitatelje koji nisu stručnjaci za ovaj dio novije nacionalne političke povijesti.

prof. dr. sc. Livia Kardum

 

Na temelju politološko-historiografskog pristupa autor je obradio jednu hrvatsku političku stranku (Hrvatska stranka prava) te na taj način pridonio cjelovitijem razumijevanju suvremene hrvatske povijesti. Djelo ima primjereno teorijsko utemeljenje istraživačkog problema, odgovarajući odabir istraživačkog dizajna, minuciozno proveden istraživački postupak i zaključke utemeljene na činjenicama. U hrvatskim politološkim (i historiografskim) istraživanjima ne postoje radovi koji bi rekonstruirali djelovanje neke političke stranke i povezali ih s teorijskim konceptom radikalne desnice kako je ona definirana u suvremenoj politološkoj literaturi. Ova povijesna rekonstrukcija djelovanja Hrvatske stranke prava, kao parlamentarne oporbe, predstavlja izvorni znanstveni doprinos.

dr. sc. Zlatko Matijević

 

Riječ je o suvremenoj temi koja do sada u hrvatskoj historiografskoj i politološkoj literaturi nije bila cjelovitije obrađivana. S obzirom kako je obuhvaćen široki dijapazon izvora, ovo je prvo djelo koje obuhvaća jednu suvremenu hrvatsku političku stranku i njenu povijest u smislu monografije o stranci. Time je autor pridonio potpunijem i jasnijem razumijevanju novije povijesti. Studijom se nastavlja istraživanje pravaške političke misli i politike u kojoj će se analizirati i prikazati kako se njezina ideologija odnosila na političke i socijalne promjene u Republici Hrvatskoj i okruženju.

prof. dr. sc. Stjepan Matković

 

U fokusu radnje je hrvatska radikalna desnica, reprezentirana s glavnom strankom radikalnog desnog krila hrvatske političke scene, Hrvatskom strankom prava, čije se političko djelovanje i ideologija analizira u razdoblju od 1990. do 2011. godine. Ova knjiga je svojevrsno pionirsko djelo napisano na hrvatskome jeziku i predstavlja vrijedan i nezaobilazan prilog stranačko-političkoj povijesti suvremene hrvatske države.

prof. dr. sc. Branko Caratan

 

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Komentari su zatvoreni.