NOVO – NACIONALNA SIGURNOST – PROGNOZIRANJE UGROZA

Objavljeno: 29/04/2019

 

nacionalna-sigurnost-3d

 

Knjiga je podijeljena u tri skupine – „Međunarodna sigurnost“, „Terorizam i protuterorizam“ te „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske“. U njima se razmatraju različiti aspekti sigurnosnih situacija u svijetu i u Hrvatskoj, pri čemu autor pokazuje iznimnu upućenost i obaviještenost u političke i vojne prilike na mnogim poprištima sukoba u svijetu. Posebno je zanimljivo da se sigurnosni aspekti nekih unutarnjopolitičkih prilika, događaja i odnosa razmatraju na jednak način kao i oni na svjetskoj pozornici, što djelu daje posebnu važnost, jer „domaće“ prilike razmatra i ocjenjuje najvišim akademskim i stručnim standardima. Nema nikakve dvojbe da su ugroze međunarodne i hrvatske nacionalne sigurnosti, zajedno sa zabrinjavajućim širenjem terorističkog djelovanja s kojim smo bili suočeni prvih petnaest godina milenija, ključne povijesne pojave koje profiliraju društveni, politički, vojni i svaki drugi razvoj svijeta i naše zemlje. Utoliko je usredištenje pozornosti upravo na te momente ključno za razumijevanje aktualnog događanja. U našoj sredini nema mnogo djela koja kao u ovoj knjizi pokazanim enciklopedijskim znanjem i sinoptičkim uvidima analiziraju svjetsku i domaću politiku.

Iz recenzije prof. dr. sc. Ozrena Žuneca

 

Ova je knjiga izraz vrlo strogog, moglo bi se čak reći besprijekorno pedantnog znanstvenog postupka, u kojemu ništa nije ostavljeno bez argumentacije, relevantnih referenca i metodički uređene artikulacije sadržaja. Knjigu tvore tri dijela: „Međunarodna sigurnost“, „Terorizam i protuterorizam“ i „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske“. U svakom od tih dijelova autor zahvaća širok dijapazon opserviranih i analiziranih problema i na taj način daje bogatu sliku kretanja na sigurnosnom planu. Zahvaljujući takvom pristupu, ta nam kretanja, čiji smo svjedoci i suvremenici, postaju shvatljivija i međusobno povezanija.

Primjerice, u prvom dijelu knjige autor objašnjava posljedice ukrajinske krize, govori o iračkom slučaju i njegovim konzekvencama, o implikacijama bliskoistočnih odnosa, o smislu regionalne sigurnosti, o Islamskoj državi i borbi protiv terora, obilježjima posthladnoratovskog razdoblja… Drugi dio knjige iz različitih je aspekata usredotočen na probleme terorizma i protuterorizma: ulogu atentata u svjetskoj politici, tajnu akciju i nacionalnu (ne)sigurnost, egzodus bliskoistočnog stanovništva, francuski rat protiv terorizma, Europu kao „primarnu“ metu terorizma, deradikalizaciju terorizma, sekularizaciju i migracije… U trećem dijelu autor se bavi problemima nacionalne sigurnosti RH, kao što su: sigurnosno-obavještajne agencije, put k profesionalizaciji, otvaranje sigurnosno-obavještajnog sektora prema društvu, 25 godina međunarodnog subjektiviteta RH u kontekstu sigurnosne tematike, gospodarstvo kao područje nacionalne sigurnosti, hibridno ratovanje kao nova paradigma sukoba…

Ovako tematizirana, Bilandžićeva razmatranja, pored svoje uže stručno-znanstvene dimenzije, imaju i prosvjetiteljsku dimenziju, jer svijest nedovoljno upućenog ili neupućenog čitatelja obogaćuju spoznajama i informacijama o korijenima, manifestacijama i međuodnosima raznih vrsta rizika, opasnosti i nesigurnosti u okolnostima ubrzanih, jedva dostižnih ritmova današnjice.

Iz recenzije prof. dr. sc. Rade Kalanja

 

Metodologija koju autor koristi u ovom djelu temelji se na opisima pojedinih slučajeva i predviđanjima mogućih i najvjerojatnijih razvoja događaja u bližoj i daljoj budućnosti. Nakon svake studije slučaja, autor s nekoliko godina retrospektivnog odmaka piše osvrt na vlastite zaključke. Pri tom kroz cjelinu knjige dobivamo uvid u činjenicu da su gotova sva autorova predviđanja ostvarena i da je sigurnosne ugroze moguće uspješno predviđati ako se u obzir uzmu svi relevantni kulturni, društveni, geopolitički i historijski elementi. Kao što je još 1940. godine ustanovio Kaplan, sposobnost predviđanja događaja unutar nekog područja ukazuje na visok stupanj razvijenosti znanstvene discipline jer označava da su uspostavljene sistemske veze između činjenica. Iako je predikcija moguća i bez potpunog razumijevanja pozadinskih varijabli, maksimalna učinkovitost predviđanja zasnovana je na temeljitom poznavanju okolinskih uvjeta događaja. Upravo je u takav informativni kontekst uronjena predikcija događaja u ovoj knjizi. Baviti se predikcijom društvenih događaja zahtjevan je i hrabar zadatak, često neostvarena težnja mnogih sociologa. S obzirom da su varijable koje autor razmatra brojne, podložne raznovrsnim promjenama kroz vrijeme i zapravo teško mjerljive, njegove su predikcije iznimno uspješne, a primijenjena metodologija i analitički pristup pokazao se itekako prikladnim i uspješnim.

Iz recenzije doc. dr. sc. Ksenije Klasnić

 

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Komentari su zatvoreni.