MIRKO ŠTIFANIĆ O GRAĐANSKOME AKTIVIZMU U HRVATSKOJ

Objavljeno: 23/06/2021

Ovo je knjiga o suvremenome hrvatskom društvu te mjestu građana i građanskoga aktivizma u njemu. Brane se načela i upozorava na anomalije. Bez toga cijela Hrvatska, odnosno sve u njoj, bit će “demokratska” samoposluga za političare i s njima povezane ljude. Za građane, demokracija će biti moguća samo u supermarketu. S “akcijskim” cijenama.

Na djelu je kultura demokracije s dvama licima: jedno se koristi pred očima javnosti, a drugo u tami iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti, kako upozorava prof. dr. Ranko Bon. Takvo stanje svakomu političaru u proteklih tridesetak godina omogućavalo je da demokraciju shvaća kao trojanskoga konja: kada se može, što se može i dok se može. Na ruku im je išla činjenica što su građani isključeni iz participacije u procesu donošenja odluka, a sebe su predstavljali kao poštovatelje i čuvare demokracije.

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Komentari su zatvoreni.