AUSTRO-UGARSKE KRSTARICE PRVOGA SVJETSKOG RATA

O knjizi

Potkraj 19. stoljeća su sve ratne flote svijeta počele graditi suvremene krstarice, tip broda koji je zamijenio fregate na jedra i paru, a glavna namjena na oceanima bio im je „krstarički rat“ protiv neprijateljskog trgovačkog brodovlja ili obrana vlastite trgovačke flote od protivničkih krstarica. Krstarice u sastavu bojne flote su imale izvidničku ulogu ili predstavljale brzo krilo bojne flote.

Pojava torpeda, izumljenog baš u Rijeci, dovela je do razvoja novog tipa brodova, torpiljarki, ali i većih torpednih brodova i krstarica naoružanih torpedima, a konačno i torpednih krstarica s podvodnim kljunom za probijanje brodskih bokova. Uvođenje turbinskog pogona omogućilo je veću brzinu, ali su se pojavili i brzi bojni brodovi, kao i još brži bojni krstaši opremljeni turbinama, pa je utrka u naoružanju nastavljena na višoj razini. Brze izvidničke krstarice su uskoro zamijenjene suvremenijim lakim krstaricama, a loženje naftom smanjilo je poteškoće pri krcanju ugljena, loženju i čišćenju kotlova.

Austro-ugarska carska i kraljevska mornarica zbog stalne štednje nije mogla pratiti sve „trendove“ u razvoju krstarica, ali u njenom naoružanju nalazimo male torpedne krstarice, krstarice s podvodnim kljunom, dvije generacije oklopnih krstaša (s ukupno tri broda), lake krstarice starijeg tipa i suvremene izvidničke krstarice. U razdoblju do 1914. su c. i kr. krstarice – od kojih je dio građen u hrvatskom brodogradilištima – plovile svim svjetskim morima i sudjelovale u nizu školskih, diplomatskih i „mirotvornih“ misija. Kad je izbio rat, poništena je gradnja novih brzih lakih krstarica, a za vođenje rata na Jadranu su najuspješnije bile izvidničke krstarice klasa „Spaun“ i „Saida“, zadovoljavajućeg naoružanja, dobre brzine i čak zaštićene bočnim oklopnim pojasom.

Knjiga – na hrvatskom i engleskom – predstavlja sve tipove i pojedine brodove u kategoriji krstarica, njihov razvoj, tehničke podatke, sva djelovanja prije i tijekom Prvoga svjetskog rata, kao i njihove poslijeratne sudbine. Tako se na jednom mjestu mogu naći sve relevantni podaci o brodovima koji su dio naše jadranske pomorske tradicije, a ujedno se i čitateljstvu u drugim državama, posebice engleskog govornog područja, može zorno prikazati taj dio naše pomorske tehnike i povijesti.