Besplatna dostava za sve narudžbe u RH!

PRVA KNJIGA O NAJVEĆOJ I NAJJAČOJ PULSKOJ OBALNOJ UTVRDI

Punta Christo, najveća i najjača pulska obalna utvrda, smješten je iznad rta Kristo, najisturenije točke sjevernog dijela Pulskog zaljeva, prema kojemu se iz suprotnog pravca proteže 1 200 metara dug lukobran. Položaj utvrde, iznad 450 metara dugog ulaza u luku, predodredio je i njezinu ulogu zaštite zapadnog morskog prilaza i južnog ulaza u Fažanski kanal koji je služio kao rezervno sidrište austrougarske flote.

Obalna utvrda Punta Christo sagrađena je na 27 metara nadmorske visine, na vrhu poluotoka i istoimenog rta koji sa sjeverne strane zatvara ulaz u Pulski zaljev. Ime je dobila po staroj crkvici koja se početkom 19. stoljeća još uvijek nalazila na poluotoku.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

SVI NJEMAČKI BRZI NAPADAJNI BRODOVI PO PRVI PUTA NA HRVATSKOME JEZIKU NA JEDNOME MJESTU

Njemački brzi napadajni brodovi ili brodice (Schnellboote) postojali su kao kategorija ratnih brodova cijelo stoljeće, a služili su u sastavu pet njemačkih ratnih mornarica, od carske (Kaiserliche Marine) preko Reichsmarine i Kriegsmarine, sve do zapadnonjemačke Bundesmarine i istočnonjemačke Volksmarine poslije 1945. godine. Posljednje brodice tog tipa otpisane su 2016. godine i zamijenile su ih veće korvete, kako bi obavljale slične zadaće u uskim morima i priobalnom području.

Svi ti brodovi opisani su po prvi puta na hrvatskom jeziku na jednom mjestu, nakon što se o njima vrlo malo pisalo. Posljednja takva knjiga (Torpedni čamci Bryana Coopera, prijevod engleske knjige PT boats) objavljena je još tijekom 1970-ih godina, a opisivala je općenito razvoj i djelovanje motornih torpiljarki svih zaraćenih država prije i tijekom Drugoga svjetskog rata.

Knjiga Schnellboote već poznatog autora Zvonimira Freivogela ima četiri cjeline, od uvodnog dijela koji opisuje nastanak i razvoj te kategorije ratnih brodova, preko detaljnog pregleda djelovanja brodica njemačke Kriegsmarine na svim europskim bojišnicama od 1939. do 1945. godine, sve do opisa brodova njemačke Savezne ratne mornarice (Bundesmarine) i Narodne ratne mornarice (Volksmarine). Bogato je ilustrirana s preko 200 fotografija, crteža i zemljovida, a u nizu tablica navedeni su tehnički podatci pojedinih klasa, kao i podatci o gradnji i sudbinama svih predratnih, ratnih i poslijeratnih S-Boot-a.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

EDUKATIVNA BOJANKA O HRVATSKIM DVORCIMA

Edukativna bojanka o hrvatskim dvorcima predstavlja didaktičko pomagalo uz pomoć kojega ćeš spoznati čaroban svijet nekadašnjeg hrvatskog plemstva. Bojom udahni život svojim kraljevima, dvorskim ludama, prinčevima i princezama, a rješavajući zabavne križaljke i osmosmjerke doznaj o hrvatskim mjestima, velikanima i dvorcima. Zabavi se pomažući kraljevima i prinčevima da nađu put do svojih dvoraca i istražuj skenirajući kodove koji će ti pomoći da dobiješ više informacija o hrvatskim dvorcima. Upoznaj skrivene ljepote svoje domovine.

Bokanku možete naručiti OVDJE.

MIRKO ŠTIFANIĆ O GRAĐANSKOME AKTIVIZMU U HRVATSKOJ

Ovo je knjiga o suvremenome hrvatskom društvu te mjestu građana i građanskoga aktivizma u njemu. Brane se načela i upozorava na anomalije. Bez toga cijela Hrvatska, odnosno sve u njoj, bit će “demokratska” samoposluga za političare i s njima povezane ljude. Za građane, demokracija će biti moguća samo u supermarketu. S “akcijskim” cijenama.

Na djelu je kultura demokracije s dvama licima: jedno se koristi pred očima javnosti, a drugo u tami iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti, kako upozorava prof. dr. Ranko Bon. Takvo stanje svakomu političaru u proteklih tridesetak godina omogućavalo je da demokraciju shvaća kao trojanskoga konja: kada se može, što se može i dok se može. Na ruku im je išla činjenica što su građani isključeni iz participacije u procesu donošenja odluka, a sebe su predstavljali kao poštovatelje i čuvare demokracije.

Knjigu možete kupiti OVDJE.

SVE O FORTIFIKACIJSKOM SUSTAVU GLAVNE AUSTROUGARSKE RATNE LUKE

Priča o utvrdama i civilnome stanovništvu zapravo je jedinstvena priča o gradu u kojoj je nemoguće podvući crtu koja će u potpunosti odvojiti civilni od vojnog života. Bio je to suživot dvaju elemenata u simbiozi. Svaki izlazak vojnika u grad, svaki dolazak njegovih bližnjih u posjet imao je utjecaj na gradski život. Kućni proračun gradskoga stanovništva ovisili su o prihodima koje su ostvarivali u Arsenalu ili nekoj od vojnih institucija, ili pak pekara koje su pekle kruh za mornare i posade utvrda i bitnica. Gradski proračun bio je ovisan o prihodima koje je donosila vojska. U konačnici, vojska je i stvorila grad s njegovim vizurama kakvim se Pula diči i danas. Vojska je stvorila grad – tvrđavu.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

TREĆI ROMAN MLADOG ZAGREBAČKOG AUTORA

1997., kraj školske godine. U fiktivnom gradiću Potstoneu, negdje na sjeveru Amerike, osamnaestogodišnji Adrian Paine sa svojom djevojkom Christie i njezinim malim bratom Dannyjem odlazi na izlet u obližnju šumu. Dan se preobražava u pakao jednom kad njih troje slučajno prisustvuju smaknuću u zabačenom dijelu šume: dvojica muškaraca natjeraju naizgled bespomoćnog i dobroćudnog starca da se sam objesi. Danny se slučajno posklizne, zbog čega privuče pozornost dvojice krvnika. Oni prijete dječaku, Christie i Adrianu da će ih ubiti ako ikomu odaju bilo što od onoga što su vidjeli.

ZAŠTO SE “SLUČAJ MLINAR” GOTOVO NIKAD NE SPOMINJE U RASPRAVI O DOMOVINSKOME RATU

Kada je politički, vojni i obavještajni krug srbijanskoga vodstva shvatio da je uspostava samostalne Republike Hrvatske nezaustavljiva, razumije se, ne bez promatranja vanjsko-političke pozornice na kojoj se počela podizati željezna zavjesa uza zvukove rušenja Berlinskoga zida, simbole postojanja komunističkoga svijeta, nepomirljivo je krenuo sa subverzivnim i terorističkim akcijama, kako bi pod bilo koju cijenu spriječio raspad Jugoslavije, pripremajući pritom srpsko stanovništvo za ratni sukob. Bila je to djelatnost koju je srpski obavještajni i kontraobavještajni milje temeljio na specijalnome načinu ratovanja koji je postao umijeće prokazivanja i navlačenja nevinih na tanak led, manipuliranja najnižim strastima i dojenja šovinizmom i mržnjom. Načinu ratovanja u kojemu su jedine zakonitosti postale iracionalnost i laž, razvijene u zrcalnoj sobi u kojoj su Hrvati, u vihoru raspada Jugoslavije i stvaranja samostalne Republike Hrvatske, postali žrtve iluzornih slika.

Jedna od takvih izobličenih slika, koju su režirali srpski agenturi i politički krugovi, vješto je iscrtana “dubokim ranama” Miroslava Mlinara, čija će paćenička sudbina stvoriti psihološki delirij, i, na koncu, potkrijepiti opredjeljenje Srba za velikosrpsku ideju. Njezina je jedina stvarnost ta što je postala dio stvarnosti – lažne stvarnosti, ali, istini za volju, stvarnosti koja je prožela živote milijuna ljudi.

Iako je hrvatska javnost brzo zaboravila Miroslava Mlinara, a danas ga se gotovo i ne sjeća, razlaganje i povijesno kontekstualiziranje njegova slučaja od ključne je važnosti za razumijevanje Domovinskoga rata. Sasvim je nejasno zašto se “slučaj Mlinar” gotovo nikad ne spominje u raspravi o Domovinskome ratu, posebice ako se uzme u obzir činjenica da je ovaj događaj ključ koji je otvorio vrata zaoštravanju nacionalnih podjela te sukobima na širem benkovačkom području.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

PRVA UREDNIČKA KNJIGA NA TEMU POPULIZMA

U znanstvenoj uredničkoj knjizi ukupno je sakupljeno 20 radova na temu populizma, a podijeljeni su u četiri cjeline. U prvoj cjelini populizam se istražuje kroz teorijsku dimenziju. Autori priloga su Tomislav Sunić, Maroje Višić, Vedran Obućina te Tomislav Kardum. Zatim slijede studije slučaja. Druga cjelina istražuje populizam u Europi i svijetu. Autori priloga su Jovo Bakić, Ivan Roško, Ines Ora Mandalinić te Lea Štranjgar. Treća cjelina istražuje populizam u regiji koju čine postjugoslavenske republike. Autori priloga su Zoran Lutovac, Mojca Pajnik i Iztok Šori te Elvis Fejzić. Posljednja cjelina istražuje populizme u Hrvatskoj. Autori priloga su Mislav Miholek, Domagoj Sremić, Mario Jareb, Matko Globačnik, Albert Bing, Velimir Veselinović, Marija Matić, Dino Knežević i Andrea Gjaja.

Društveni interes za objavljivanje ovoga djela leži u činjenici što je riječ o prvoj uredničkoj knjizi na temu populizma. Hrvatska politologija pokazala je određeno, zasad nedovoljno zanimanje za istraživanje fenomena populizma iako je riječ o temi koja u međunarodnoj politološkoj literaturi ima veliki broj istraživača. Namjera ove uredničke knjige je popunjavanje tih praznina kako bi se čitatelji i akademska javnost upoznali s fenomenom populizama kroz teorijsku i empirijsku dimenziju. Dakle, djelo je ne samo relevantan znanstveni prilog sagledavanju pojave populizma u Hrvatskoj, Europi i svijetu, nego može biti i znatan poticaj za daljnja istraživanja.

prof. emer. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Knjiga na koncizan i vrlo pristupačan, ali znanstveno utemeljen način skreće pozornost na fenomen pojave populizma u politici i društvu. Pisana je na način da može biti pristupačna i široj čitateljskoj publici koju zanima populizam kao „tanka“ politička ideologija ili političko-komunikacijski stil, odnos populizma i suvremene liberalne demokracije, nacionalizma, društvenih medija i osobito djelovanje populističkih aktera u nacionalnim stranačkim sustavima te Europskoj uniji. Djelo je znanstveno relevantno za istraživače iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Tema dosad kod nas nije obrađivana u smislu uredničke knjige. Relevantnost istraživanja fenomena populizma leži u činjenici da je riječ o suvremenoj temi/fenomenu kojoj je europska i svjetska politologija u posljednjih nekoliko desetljeća posvetila znatan interes, a praksa permanentno ukazuje na potrebu daljnje višeslojne analize.

prof. emer. dr. sc. Davor Rodin

Riječ je o znanstvenome uredničkom djelu koje sadrži 20 znanstvenih radova istaknutih istraživača čiji je interes populizam. Znanstveni radovi uspješno se u knjizi međusobno dopunjuju te zajedno čine koherentnu cjelinu. Izvorni znanstveni doprinos osobito je vidljiv u radovima o nazočnosti populizma u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, o čemu se dosad nije pisalo i raspravljalo u domaćoj politološkoj literaturi. Nadalje, izvorni znanstveni doprinos jasno se očituje i u prvome poglavlju knjige, koje se bavi teorijskom dimenzijom populizma, gdje se raspravlja o populizmu i nacionalizmu, ljevici te religiji, o čemu također nema znanstvenih radova. U konačnici, studije slučaja populizma u zemljama bivše Jugoslavije, EU-a, SAD-a, Kanade i Turske zaokružuju cjelinu knjige i mogu poslužiti za komparativne analize populizma i poticaj za daljnja istraživanja. U tome smislu ova urednička knjiga u analiziranim dimenzijama zadovoljava kriterije izvornosti doprinosa ovakve analize hrvatskoj politologiji.

prof. dr. sc. Anđelko Milardović

Knjigu možete naručiti OVDJE.

KNJIGA KOJA IMA ZA CILJ PRIKAZATI DRUGU STRANU PRVOGA SVJETSKOG RATA

Knjiga „Male tajne Velikoga rata“ sastoji se od priča satkanih kontroverzama, nepoznatim ili manje poznatim događajima i aspektima Prvoga svjetskog rata, kojima se čitatelja nastoji uputiti u, bilo čisto vojnu ili političku, pozadinu ratnih zbivanja. U spletu okolnosti o kojima ovisi prevaga klatna ratne sreće veliku ulogu igra nadmudrivanje protivnika. U tom nadmudrivanju nema pravila i ono nije samo isključivo usmjereno na protivnika već se nastoji nadmudriti i vlastitog saveznika jer vlastiti probitak i uspjeh u ratu predstavlja primarni cilj za čije ostvarenje je uvijek potreban saveznik, kako onaj koji će se na bojnom polju iskazati „rame uz rame“, tako i onaj koji će političkom agitacijom nastojati otupiti kritičku oštricu neutralnih zemalja i senzibilizirati njihovu javnost za vlastite interese. Zato se ratovi prije dobivaju za stolom nego na bojnom polju, a slava pobjeda na terenu predstavlja igrokaz za mase koje na njemu krvare.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

PRVA CJELOVITA POVIJEST JUGOSLAVENSKE RATNE MORNARICE

 

Brodovi Jugoslavenske ratne mornarice (JRM-a) iz razdoblja od 1945. do 1991. godine, unatoč čestoj nazočnosti u medijima, nisu bili dovoljno javno poznati ni sustavno opisivani, jer su pripadali kategorijama “povjerljivo” ili “vojna tajna”. Za razliku od brodova bivše Kraljevske mornarice, točni podatci o brodovima JRM-a bili su dostupni u nizu internih publikacija oružanih snaga FNRJ-a i SRFJ-a, ali pretežito vojnom osoblju i stručnjacima. Tek je poslije raspada Jugoslavije bilo moguće doći do točnih opisa većine brodova, brodica i drugih plovila bivšeg JRM-a, kako bi se o njima mogla napisati pregledna knjiga i prikazati ih zainteresiranome čitateljstvu. Ovo je prva knjiga u kojoj je sve o njima, uz bogat izbor fotografija.

Knjigu možete naručiti OVDJE.